Johnson Marketing

Wat is het zorgprestatiemodel en wat betekent dit voor mij als zorgaanbieder?

Wat is het zorgprestatiemodel en wat betekent dit voor mij als zorgaanbieder?

Het zorgprestatiemodel is sinds 2022 hét nieuwe bekostigingssysteem voor de ggz en fz. Het model houdt in dat de zorg op een duidelijke en eenvoudige manier in rekening wordt gebracht. Het maakt duidelijk welke zorg door wie is geleverd, dat er een eerlijk tarief is en de factuur alle belangrijke informatie bevat voor patiënt en zorgverzekeraar. Wat de impact van dit model op jouw zorgorganisatie is, lees je in dit artikel.

Het zorgprestatiemodel in een notendop

Het zorgprestatiemodel maakt de bekostiging van ggz en fz overzichtelijker, administratief makkelijker en beter inzichtelijk voor de betrokken partijen. Of het nou gaat om (groeps)consulten, verblijfsdagen, toeslagen of overige zorgprestaties binnen deze domeinen; het uitgangspunt van het zorgprestatiemodel is dat administratie en geldstromen versimpeld en beter controleerbaar worden.

Het model wordt duidelijker aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Stel een persoon wordt via zijn huisarts doorgestuurd naar de ggz. Op dat moment krijgt de ggz de verwijsbrief binnen en plant een consult van een uur in om een diagnostiek vast te stellen en de meest passende zorg voor hem aan te bieden. Na het gesprek schrijft de psycholoog een verslag en noteert hoelang het gesprek duurde.

Een week later komt de cliënt weer bij de ggz om de uitkomsten van het vorige gesprek te bespreken. Er wordt ook verteld hoe de behandeling eruit gaat zien; de passende zorg kan nu van start. De psycholoog werkt het dossier bij, zonder dat ze de tijd hoeft bij te houden. De belangrijkste gegevens staan nu direct in het systeem en de factuur gaat naar de zorgverzekeraar én naar de cliënt. Met behulp van eHealthoplossingen gaat dit proces alsmaar sneller, waardoor de agenda van de professional leidend wordt; meer tijd voor de cliënt, minder voor administratieve rompslomp.

Wat zijn de voordelen van het zorgprestatiemodel voor zorgaanbieders?

Het grootste voordeel van het zorgprestatiemodel voor zorgaanbieders is het factureren op basis van zorgprestaties in plaats van de precieze bestede tijd. De tarieven van consulten worden nu vastgesteld aan de hand van de volgende aspecten:

  • Diagnose of behandeling
  • Tijdsloten; 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten
  • Specialismen; 8 verschillende beroepen
  • Achtergrond/context; 7 verschillende settings

Hulpverleners die geen consulten schrijven worden via vaste opslagen per consult vergoed. Hoeveel dat is hangt af van het beroep en de setting. Indirecte tijd wordt ook gemiddeld vergoed via vaste opslagen. De precieze indeling per beroep, consult en setting vind je in het volgende overzichtelijke schema. Op die manier weet je exact hoe jouw zorgprestatie als zorgaanbieder gefactureerd wordt. Met andere woorden: je ondervindt minder registratielast, betalingen vinden sneller plaats, er is meer inzicht in geldstromen, het wordt voor patiënten overzichtelijker én de prikkel voor doorbehandeling om bepaalde tijdsgrenzen te passeren verdwijnt.

Impact van het ZPM op bedrijfsvoering

De impact van het zorgprestatiemodel (ZPM) op de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie is groot, omdat de focus nu volledig op de cliënt komt te liggen. Zo wordt indirecte tijd nu via vaste opslagen vergoed en hoeft tijd niet meer zo precies genoteerd worden. Alle vergoedingen gaan nu op basis van de betreffende zorgprestatie. Indirecte tijd ‘wegschrijven’ kan dus niet zomaar.

Zorgorganisaties zullen hierdoor meer nadenken over de type cliënten, behandelingen en behandelvormen en wat het best bij hun organisatie past. Naar verwachting leidt dit in de toekomst tot een differentiatie in de zorgmarkt, waarbij aanbieders zich specialiseren in bepaalde doelgroepen. De zorg moet immers voor alle partijen (kosten)efficiënt én passend blijven.

Online positioneren wordt belangrijker

Aangezien de focus van zorgorganisaties binnen de ggz en fz meer op de cliënt en de ‘cliëntreis’ komen te liggen, is het verstandig om aandacht te besteden aan de online presentatie en online vindbaarheid van je organisatie en de zorg die je aanbiedt. Hiermee bereik je niet alleen meer (potentiële) cliënten, je informeert en overtuigt ze ook beter. Dit resulteert in een sterker merk dat in allerlei opzichten zijn vruchten afwerpt: je zorgorganisatie wordt bekender in de regio waar je actief bent, je merk wordt betrouwbaarder, je werkgeversmerk wordt beter waardoor je meer sollicitanten krijgt én de instroom van cliënten verloopt soepeler.

Deze vormen van marketing in de zorg hebben we als zorgmarketingbureau de afgelopen jaren voor tientallen klanten succesvol uitgevoerd. Op onze werkpagina lees je hoe dat in zijn werk ging. Zelf ook online beter zichtbaar worden? Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek.