Johnson Marketing

Passende zorg: wat is het en waarom is het belangrijk?

Passende zorg: wat is het en waarom is het belangrijk?

De overheid richt haar pijlen de komende jaren op passende zorg, ook wel zorg op maat genoemd. Dit is zorg die aansluit op de individuele behoeften en wensen van de patiënt. Er wordt rekening gehouden met de levensfase, culturele achtergrond, sociaaleconomische status en de persoonlijke voorkeuren. Met andere woorden: patiënt en zorgverlener komen gezamenlijk tot een zorgplan. De verwachting is dat dit zal resulteren in betere gezondheid waardoor de druk op de zorg afneemt en de zorgkosten dalen.

Wat is passende zorg?

Passende zorg is het persoonlijker maken van de zorg. De zorgverlener houdt bij een advies of behandeling meer rekening met de achtergrond en behoeften van de patiënt. Op die manier wordt de zorg op de lange termijn effectiever. Volgens Zorginstituut Nederland gaat het hier om een ‘ommezwaai in het traditioneel denken over zorg’. De focus komt minder op ziekte en behandeling te liggen en meer op gezondheid en wat mensen wél kunnen.

De bedoeling van passende zorg is dat het – letterlijk en figuurlijk – zo dicht mogelijk bij de patiënt blijft. Minder administratie en meer aandacht voor de patiënt. Hierbij is het noodzakelijk dat zorgverleners beter met elkaar samenwerken.

Passende zorg inforgraphic
Bron: Zorginstituut Nederland

Waar houdt passende zorg rekening mee?

Het klinkt eenvoudig; beter rekening houden met het individu en zijn of haar wensen. Echter leert de praktijk dat het voor zorgverleners in eerste instantie meer tijd en dus geld kost om zich beter in de patiënt te verdiepen. Toch kan het op de lange termijn resulteren in minder zorgaanvragen en minder zorgkosten. Simpelweg omdat de zorg effectiever wordt. Dit bereik je door rekening te houden met de volgende factoren:

Levensfase

De zorgbehoefte over eenzelfde thema kan voor een twintiger heel anders zijn dan een 65-plusser. Door naar de individuele behoefte te luisteren en daaropin te spelen, wordt de zorg passender. Zo kan digitale therapie voor een twintiger heel normaal zijn en goed werken, terwijl een 65-plusser daar zich misschien niet fijn en veilig bij voelt.

Culturele achtergrond

In multicultureel Nederland wonen mensen met veel verschillende culturele achtergronden. Denk alleen al aan de impact van religie op zorgvragen, zoals de vaccinaties van kinderen en het uitstellen van andere zorgvragen. Door meer rekening te houden met de culturele achtergrond van mensen, kan zorg voor deze groep persoonlijker en toegankelijker worden, waardoor het op de lange termijn minder problemen oplevert.

Sociaaleconomische status

Patiënten uit een lager sociaaleconomisch milieu vragen om een andere benadering dan mensen uit een hoger sociaaleconomisch milieu. Dit vraagt om behoorlijk aanpassingsvermogen van de zorgverlener. Je wil immers wel dat elke patiënt uit elk sociaaleconomisch milieu de zorg op een voor hun passende manier krijgt toegediend. Zodat het geaccepteerd wordt en de kans op een verergering in de toekomst kleiner is. Of het nou een levensstijlaanpassing of het gebruik van medicatie is: passende zorg resulteert in minder zorgkosten in de toekomst. Over kosten gesproken: bij het aanbieden van zorg moet óók rekening worden gehouden met de financiële situatie van de patiënt. Dit kan namelijk een behoorlijk obstakel vormen om zorg te accepteren.

Persoonlijke voorkeuren

Veel patiënten hebben vrij sterke persoonlijke voorkeuren. Vooral als het gaat om medicatiegebruik. Zo zijn mensen met overgewicht bijvoorbeeld eerder geneigd tot medicatie of medische ingrepen dan het aanpassen van hun levensstijl. Om zo goed mogelijk zorg te verlenen voor de lange termijn -met oog op zo min mogelijk kans op medische complicaties in de toekomst – is het zaak goed te luisteren naar de voorkeuren van patiënten. Niet om hier als zorgaanbieder klakkeloos naar te luisteren, maar om samen tot een zo goed mogelijk besluit te komen.

De vier basisprincipes van passende zorg

Zorginstituut Nederland vat passende zorg samen in vier basisprincipes. Deze principes zijn erop gericht meer in te zetten op gezondheid en wat mensen wél kunnen, dan op de ziekte en behandeling daarvan:

  • zorg voor een redelijke prijs
  • zorg wordt gezamenlijk beslist
  • zorg zo dicht mogelijk bij de patient
  • zorg met de focus op gezondheid en zelfredzaamheid

Op zorginstituutnederland.nl staan verschillende uitgebreide voorbeelden van passende zorg. Bijvoorbeeld over de zorg bij prostaatkanker en de benadering van mensen met een verstandelijke beperking.

De uitdagingen van passende zorg

Een van de grootste uitdagingen van passende zorg is tijd. Vooral als het gaat om het identificeren van de individuele behoeften en wensen van de patiënt. En aangezien tijd geld kost, vergt het een investering voor de gehele zorgsector in Nederland. Dat is op de korte termijn lastig te bevatten, aangezien de zorg al met tekorten en bezuinigingen kampt. Toch moét er geïnvesteerd worden om de zorg in de toekomst gezond te houden.

Andere uitdagingen van passende zorg:

  • Het is lastig te bepalen wat passende zorg precies inhoudt. Met name als een patiënt verschillende aandoeningen en problemen heeft. Of als een patiënt lastig te bereiken of motiveren is.
  • Passende zorg kan lastig zijn als patiënten moeilijk te bereiken zijn, niet willen of slecht verzekerd zijn.
  • Het personeelstekort in de zorg kan leiden tot overbelasting van zorgpersoneel, waardoor wachttijden oplopen.
  • Wie is verantwoordelijk voor passende zorg? Dit kan leiden tot verwarring en zelfs conflicten tussen zorgaanbieders.

Ondanks deze uitdagingen is het belangrijk om te blijven investeren in passende zorg, omdat dit de zorg in het algemeen verbetert én het welzijn van de patiënten. Het zal een flinke zoektocht worden om manieren te vinden, maar uiteindelijk zal iedereen – hopelijk – zorg op maat krijgen.

Online marketing inzetten voor passende zorg

Marketing in de zorg helpt patiënten bij het vinden van passende zorg en zorgorganisatie bij het aanbieden en vergemakkelijken ervan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zoekmachineoptimalisatie (SEO) om de online zichtbaarheid van je zorgorganisatie te verhogen in de zoekresultaten van zoekmachines zoals Google. Dit kan ervoor zorgen dat mensen die op zoek zijn naar passende zorg, makkelijker de website van je zorgorganisatie vinden. Online adverteren kan hier ook aan bijdragen.

Verder helpt zorgmarketing met vertrouwen winnen en het verhogen van naamsbekendheid. Bijvoorbeeld door middel van social media marketing, content marketing of e-mailmarketing. Dit zorgt ervoor dat mensen die op zoek zijn naar passende zorg beter geïnformeerd zijn over de verschillende beschikbare opties.

Tot slot helpt zorgmarketing met het verbeteren van de online-ervaring van patiënten en cliënten door middel van tools zoals chatbots en andere vormen van marketing automation. Alles met als doel mensen makkelijker toegang geven tot passende zorg.