Johnson Marketing

De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek

Een zorgsysteem dat het functioneren van de mens centraal stelt. Dat is de kernboodschap van het rapport ‘de juiste zorg op de juiste plek’ dat al in 2018 verscheen, maar nu urgenter dan ooit is. Het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport zet zich al jaren in om die beweging in gang te zetten. Hoe staan we er anno 2023 voor? En wat betekent deze zorgtransitie precies?

Wat houdt de juiste zorg op de juiste plek in?

De Juiste Zorg op de Juist Plek is een initiatief van verschillende zorgpartijen die samen met het ministerie van VWS zorgorganisaties helpen om de transitie naar passende zorg in gang te zetten. Dit doen ze door samenwerkingen en creatieve ideeën te stimuleren, kennis te delen en zorgorganisaties te steunen en adviseren. Allemaal met als doel om de mens in de zorg centraal te stellen. Hiervoor zijn drie pijlers genoemd:

  • Zorg voorkomen (preventie)
  • Zorg verplaatsen
  • Zorg vervangen

Zorg voorkomen

Een belangrijk aspect om de zorg toekomstbestendig te maken is zorgpreventie. Met zorgpreventie voorkom je gezondheidsproblemen door maatregelen te treffen vóórdat patiënten (ernstige) klachten krijgen. Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ verminder je hiermee de kans op ernstige complicaties en wordt de zorg betaalbaarder. Klinkt eenvoudig, maar de uitvoering is voor veel zorgorganisaties lastig. Want hoe bereik je zorgvragers vroegtijdig en welke middelen zijn nodig om zorg te voorkomen?

Praktisch gezien is zorgpreventie gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Bewustzijn en kennis over gezonde gewoonten vormen hierin de basis. Net als overheidsacties, bijvoorbeeld door roken alsmaar onaantrekkelijker te maken. Andere manieren om zorg te voorkomen zijn: periodieke controles, vaccinaties en het toegankelijker maken van zorginstanties.

Een innoverende manier om zorg te voorkomen is de inzet van e-health . Door bijvoorbeeld slimme bodytrack-apparatuur kunnen hartaandoedingen of andere klachten vroegtijdig – voordat het uit de hand loopt – gesignaleerd en dus behandeld worden.

Zorg verplaatsen 

Het doel van het verplaatsen van de zorg is om mensen in hun eigen omgeving te behandelen. Dit scheelt niet alleen ziekenhuisbedden of plaatsen in het verzorgingstehuis, maar ook zorgkosten worden gedrukt. Daarnaast helpt het de zorg toegankelijker maken. Dit houdt weer verband met het in het vorige thema besproken hoofdstuk; zorgpreventie. Nieuwe technologieën maken gemeenschapsgerichte en thuiszorggerichte zorg mogelijk.

Denk hierbij concreet aan de inzet van videobellen, bodytracking en elektronische informatieoverdracht voor bijvoorbeeld bepaalde medische handelingen. Dit kan zowel voor de patiënt zelf bedoeld zijn als voor de mantelzorger. Bij het verplaatsen van de zorg is het belangrijk om de nadruk te leggen op patiëntgerichte zorg. Met andere woorden: de ervaring van de patiënt staat centraal.

Zorg vervangen

De laatste pijler van het collectief de Juiste Zorg op de Juiste Plek is het vervangen van de zorg door slimme zorg in e-health. Zorg vervangen houdt in dat bepaalde aspecten van traditionele medische zorg worden vervangen door andere, meer innovatieve en efficiënte methoden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een bezoek aan een specialist vervangen wordt door een videoconsult. Of dat een onderzoek door een apparaat dat je thuis gestuurd krijgt wordt uitgevoerd in plaats van door een specialist in het ziekenhuis.

Het doel van zorg vervangen is om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de kosten te verlagen en de zorg efficiënter te maken. Dit draagt bij aan meer toegankelijke en betaalbare zorg.

Hulp nodig bij de toepassing van passende zorg?

Wanneer je als zorgorganisatie stappen wil maken om de zorg toekomstbestendig te maken, kun je contact op nemen met De Juiste Zorg op de Juiste plek. Dit kennisplatform met verschillende experts helpen je met maatadvies en mogelijke samenwerkingen. Daarnaast kun je erachter komen of je recht hebt op financiële steun vanuit de overheid.

Ben je benieuwd hoe je online marketing kunt inzetten om bovenstaande drie pijlers te realiseren? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.