Johnson Marketing

Wat is e-health?

Wat is e-health?

E-health is de verzamelterm voor digitale technologie in de zorg, ook wel digitale zorg genoemd. Denk aan hulprobots, apps voor gezondheidstracking en valsensoren. Uit onderzoeken blijkt dat e-health niet alleen bijdraagt aan de gezondheid van mensen, maar de zorg ook betaalbaar houdt. Om die redenen stimuleert de overheid de zorgsector om meer e-health toe te passen.

E-health helpt de zorg

Dat de zorg in zwaar weer zit is een understatement. De uitdagingen op het gebied van de vergrijzing, toename van aantal chronisch zieken en personeelstekorten kunnen worden verlicht door e-health. Net als bij elke verandering zal dat proces niet soepel verlopen, maar op de lange termijn kan technologie tot een efficiëntere zorg leiden.

Denk daarbij aan apparatuur en apps die de gezondheid van patiënten meten, digitalisering en koppeling van zo veel mogelijk werksystemen waardoor de administratieve druk van zorgexperts afneemt. Een vorm van e-health dat sinds corona als steeds meer wordt gebruikt, is de mogelijkheid om te videobellen. Deze vorm van zorg op afstand kent ook zijn nadelen, maar zal doorgang moeten vinden om de zorg behapbaar te houden. Voor zowel zorgexpert als zorgbehoevende. 

Uitdagingen van e-health

Elke verandering leidt tot wrijving en heeft tijd nodig tot gewenning. Dat geldt ook voor de digitalisering van de zorg. De grootste uitdagingen liggen vooral op het gebied van privacy en technologische barrières. Het is goed voor te stellen dat veel zorgorganisaties (privacy)technisch niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van dataprivacy, terwijl daar veel wettelijke eïssen aan verbonden zijn. Bijvoorbeeld voor het waarborgen en beveiligen van privacygevoelige persoonsgegevens.

Daarnaast is een technologische barrière een grote uitdaging: zorgpersoneel heeft het al druk genoeg met het dagelijkse werk. Dus waar halen ze de tijd vandaan om zich in nieuwe technologieën te verdiepen? En zorgbehoevenden zijn vaak oud en zitten ook niet op nieuwe technologische snufjes te wachten. Aan zorgmanagers de taak om vernieuwingen zo goed mogelijk in de organisatie te laten integreren.

Hoe ziet de overheid e-health voor zich?

De overheid wil er alles aan doen om zorginnovaties door te voeren. Niet alleen om de zorg in de toekomst gezond te houden, maar ook om de zorg te verbeteren en persoonlijker te maken (passende zorg). Met het platform Zorg Voor Innoveren stimuleren ze zorgorganisaties om de stap te zetten naar digitale zorginnovaties. Je kunt op zorgvoorinnoveren.nl terecht voor advies, een kennisbank en financiële ondersteuning.

Daarnaast zijn er vanuit de overheid trajecten om medewerkers binnen je zorgorganisatie te trainen op het gebied van digitale zorg én helpt de overheid met het schalen van zorginnovaties met behulp van Health Deals. Of deze initiatieven genoeg zijn om zorgorganisaties over te halen is nog maar de vraag.

Het RIVM monitort elk jaar het inzicht en het gebruik van e-health en meet daarbij de ervaringen van zorgexperts en zorggebruikers. Deze zogenoemde E-healthmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport. Deze metingen maken direct inzichtelijk waar de kansen én waar de pijnpunten van e-health liggen.

E-Health voorbeelden

Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het begrip digitale zorg, hierbij een aantal toepassingen van e-health:

  • Sensoren: melding ontvangen wanneer iemand valt.
  • GPS-tracking: melding ontvangen als patiënt zich buiten ingegeven zone bevindt.
  • Beeldzorg: videobellen.
  • Telemonitoring: patiënten online helpen met bijvoorbeeld medische handelingen.
  • Apps: wondzorgapp, medicijnapp, leefstijlapp, hartslagapp, eenzaamheidsapp etc.
  • Educatieve video’s
  • Robots: robotdieren, huishoudelijke hulprobots (stofzuiger)
  • 3D-brillen voor bijvoorbeeld dementerenden of traumaverwerking

In vrijwel de gehele sector kunnen digitale innovaties een positieve rol spelen in helpen van de ander. De praktijk moet echter uitwijzen of ideeën daadwerkelijk goed uitpakken. Dat is een kwestie van testen en monitoren; precies wat de overheid van plan is.