Johnson Marketing

Wat betekent het Zorgakkoord voor communiceren met patiënten?

Wat betekent het Zorgakkoord voor communiceren met patiënten?

Het Integraal Zorgakkoord is een van de meest ingrijpende zorgveranderingen van de afgelopen decennia. Het akkoord - dat in 2022 werd gesloten tussen het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties - richt zich vooral op passende zorg, verminderde zorgkosten en eHealth. Maar wat betekent dit akkoord voor communicatie met patiënt?

De impact van het IZA op de zorg

Door de stijgende zorgvraag in combinatie met een groot personeelstekort is verandering in de zorg broodnodig. In het Integraal Zorgakkoord – dat onlangs door alle partijen is ondertekend – is opgenomen hoe de zorg concreet moet veranderen. De belangrijkste doelen zijn:

Al deze veranderingen leunen op goede communicatie tussen verschillende zorgaanbieders en patiënten. Daarnaast is het zaak om de patiënt centraal te stellen in het zorgproces en de zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Met andere woorden: er staan flink wat uitdagingen te wachten de komende jaren.

Passende zorg vraagt om passende communicatie

Veel doelen uit het Zorgakkoord hangen nauw met elkaar samen. Zo is het doel om passende zorg te leveren, sterk verbonden met preventie. Door de zorg toegankelijk te maken, de patiënt centraal te stellen en zo de juiste zorg op de juiste plek te leveren, voorkom je complexe en ‘uit de hand gelopen’ zorgvragen. Die zijn namelijk het duurst en vergen de meeste arbeidskracht. De wens en behoefte van de patiënt komt de komende jaren dus centraal te staan.

Passende zorg vraagt om een andere manier van communiceren met patiënten. In de toekomst zal de patiënt actiever moeten worden aangemoedigd om zorg te organiseren. En dat op een manier die bij hem of haar past. Daarnaast is de doelstelling dat de communicatie tijdens de zorg niet alleen op informatie gericht is, maar ook op activatie, zelfstandigheid, gezondheid en levensstijl. Met andere woorden: passende zorg vraagt om passende communicatie. De inzet van technologie zal daar een steeds grotere rol in spelen.

Zorgpreventie met behulp van zorgmarketing

Een tweede grote doel van het Zorgakkoord wekt verbazing: gezondheid, welzijn en preventie. Voorheen had de overheid zijn pijlen amper gericht op preventie en gezondheid. Er werd weinig geld aan uitgegeven en het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ kende ze in Den Haag niet. Tot nu. In het Zorgakkoord staat dat een gezonde leefstijl onderdeel zal moeten uit gaan maken van ons dagelijks leven. Het is de bedoeling dat de hele zorgsector daarin zal ondersteunen. Dit omvat zowel fysieke als mentale zorg.

Gezondheid, welzijn en preventie vraagt om uitgebreide communicatie met de patiënt. Want wat als de meeste patiënten geen zin hebben om hun levensstijl te veranderen? Dan loopt het hele plan in de soep. Daarom is het zaak om dit stap voor stap te integreren en communiceren. Dit hangt weer samen met passende zorg, verschillende type patiënten zijn immers op verschillende manieren te overtuigen. Naast communicatie kan ook marketing in de zorgworden ingezet om gezondheid en preventie te promoten.

Ontzorgen van zorgprofessionals: meer communicatie met patiënt

Dat zorgprofessionals het druk hebben is een understatement. Om het werk in de toekomst behapbaar te maken is besloten om in ieder geval de administratieve ballast te verminderen. De komende jaren wordt in veel sectoren gewerkt met het zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat de zorg op basis van zorg vergoed wordt, in plaats van op basis van de uren. Bovendien wordt de administratie simpeler en inzichtelijker voor alle partijen. Een ander doel is dat zorgexperts meer inspraak krijgen in beleid en uitvoering én dat er meer ruimte komt voor zelfontplooiing. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien is nog afwachten.

Een bewezen effectief middel om meer zorgpersoneel aan te trekken is de inzet van zorgmarketing. Als zorgmarketingbureau hielpen we de afgelopen jaren tientallen zorgorganisaties met het vinden van geschikt zorgpersoneel. Dit doen we onder andere met behulp van storytelling en online advertenties.

eHealth als rechterhand van eerstelijnszorg

De vergrijzing neemt alsmaar toe en dat betekent dat er meer zorgvragen bijkomen. Soms kwaaltjes en soms complexe zorgvragen. Op dit moment vraagt dit te veel van huisartsen en wijkverplegers. Met andere woorden: er is meer zorgpersoneel nodig op de eerstelijnszorg. Niet alleen om de zorgvraag aan te kunnen, maar vooral om er voor de patiënten te zijn: laagdrempelig en minder versnipperd door bijvoorbeeld een vaste huisarts te hebben.

eHealth vormt naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst de rechterhand van veel hulpverleners. Denk aan digitale (zelf)zorg, online consulten, gezondheidsapps waarmee de ernst van de situatie kan worden ingeschat en het verschaffen van medische informatie. Communicatie verloopt daardoor op de lange termijn sneller en efficiënter. Uiteraard zal het op korte termijn vooral aanpassen zijn.

IZA-doelen behalen met behulp van zorgmarketing

Als zorgmarketingbureau houden we de ontwikkelingen in de zorg nauwlettend in de gaten, omdat we alleen op die manier écht impact maken in de zorg. De gevolgen van het Zorgakkoord vanuit marketing- en communicatieoogpunt zijn groot op het gebied van communicatie met de patiënt.

Hoe bereik je potentiële patiënten? Wat zijn hun zorgwensen en hoe verleid je hen tot een gezondere levensstijl? Allemaal vragen die met behulp van zorgmarketing te beantwoorden zijn. Denk aan de inzet van storytelling, videomarketing, het maken van klantreizen en de inzet van content marketing.

Door de inzet van marketing bereik je jouw doelgroep snel en effectief. Bekijk onze werkpagina en ontdek hoe we verschillende zorgorganisaties hielpen met het bereiken van hun doelen. Bijvoorbeeld meer cliënten, meer zorgpersoneel of een betere online zichtbaarheid. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.