Johnson Marketing

Is positieve gezondheidszorg de troef voor een beter zorgsysteem?

Is positieve gezondheidszorg de troef voor een beter zorgsysteem?

De zorgsector staat aan de vooravond van een van de grootste transformaties van de afgelopen decennia. Door de alsmaar stijgende zorgkosten zijn ingrijpende veranderingen nodig. Eén daarvan is positieve gezondheidszorg. Dit betekent dat de nadruk niet alleen ligt op het behandelen van ziektes, maar ook op het versterken van de algehele gezondheid. Hoe dat precies zit en wat de link met zorgmarketing is, lees je in dit artikel.

Wat is positieve gezondheidszorg?

Positieve gezondheidszorg richt zich op het versterken van de positieve aspecten van gezondheid, in plaats van alleen op het wegnemen van negatieve aspecten. Het doel is het versterken van de algehele gezondheid en het welzijn van patiënten.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat positieve gezondheidszorg bijdraagt aan een verbetering van de mentale gezondheid, vermindering van stress, verbeteren van de kwaliteit van leven en versterken van de veerkracht. Daarnaast kan positieve gezondheidszorg ook bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim en het verbeteren van de gezondheid van medewerkers op de werkvloer.

Pijlers van positieve gezondheidszorg

Positieve gezondheidszorg kan zich in de praktijk op verschillende manieren uiten. Aan de hand van de volgende drie pijlers krijg je een goed beeld van de mogelijkheden.

Biopsychosociaal model

Een van de pijlers van positieve gezondheidszorg is het biopsychosociale model. Dit model houdt rekening met biologische, psychologische en sociale aspecten van gezondheid. Door deze aspecten mee te wegen, benaderen zorgverleners de gezondheid van een patiënt op een meer holistische manier. Het wordt vaak onderschat wat de invloeden daarvan kunnen zijn op de gezondheid van een patiënt. 

Positieve gezondheid machteld huber
Figuur 1: pijlers positieve gezondheid

Veerkracht en zelfredzaamheid

Een andere pijler is de nadruk op veerkracht en zelfredzaamheid. Positieve gezondheidszorg gaat uit van het idee dat mensen veerkrachtig zijn en in staat zijn om met problemen en ziekten om te gaan. Door patiënten te helpen hun veerkracht en zelfredzaamheid te vergroten, levert dit de patiënt én de maatschappij voordelen op.

Preventie en vroegtijdige interventie

Een derde pijler van positieve gezondheidszorg is zorgpreventie en vroegtijdige interventie. Positieve gezondheidszorg gaat ervan uit dat het voorkomen van ziekten en aandoeningen beter is dan het behandelen ervan. Door te investeren in preventie, beperken zorgverleners het risico op gezondheidsproblemen bij patiënten.

Impact van Positieve Gezondheidszorg

Positieve gezondheidszorg kent verschillende concrete voordelen:

  • verbetering van de kwaliteit van leven
  • verhoging van de zelfredzaamheid
  • verlaging van de zorgkosten

Door te investeren in preventie kunnen zorgverleners het risico op gezondheidsproblemen verminderen, waardoor de kosten voor behandeling en zorg worden verlaagd.

Positieve gezondheidszorg en zorgmarketing

Wil je als overheidsinstantie of zorgorganisatie de focus op positieve gezondheidszorg online uitstralen? Als expert in zorgmarketing helpen we graag met campagnes om bewustzijn over preventieve zorg en een gezonde levensstijl te vergroten. Dit stimuleert de doelgroep hun gezondheid te verbeteren en zelfredzaamheid te vergroten.

Een belangrijk aspect van zorgmarketing met betrekking tot positieve gezondheidszorg is het maken van ervaringsvideo’s met de nadruk op passende zorg, goede communicatie en vertrouwen. Het promoten van dit soort video’s draagt bij aan het creëren van vertrouwen en autoriteit. Exact wat de zorg nu én in de toekomst nodig heeft.

Conclusie

Door te focussen op het versterken van de algehele gezondheid en het welzijn van patiënten – in plaats van alleen het behandelen van ziektes – wordt de kwaliteit van leven beter, de zelfredzaamheid verhoogd en de zorgkosten verlaagd. Of het dé troef is voor een beter zorgsysteem valt te betwisten, maar dat het een stap in de goede richting is mag duidelijk zijn.