Johnson Marketing

In contact komen met een zorgvrager. Hoe doe je dat?

In contact komen met een zorgvrager. Hoe doe je dat?

Met het oog op passende zorg wordt de kwaliteit van het contact met de zorgvrager alsmaar belangrijker. Maar voordat dat proces überhaupt in gang kan worden gezet, is het zaak om in contact te komen met de zorgvrager. Veel mensen krijgen gemakkelijk toegang tot de juiste zorg, maar er zijn duizenden zorgbehoevende mensen die niét aan de bel trekken. Deze mensen vormen een bedreiging voor de zorgdruk in de toekomst, omdat problemen zich kunnen verergeren en opstapelen. De hamvraag hierin is: hoe kom je in contact met een zorgvrager die niét weet dat hij of zij een zorgvrager is?

Wat is een zorgvrager?

Voor we verder de diepte induiken, eerst de definitie van een zorgvrager. Een zorgvrager is iemand die bewust of onbewust op zoek is naar zorg. Dit kan om zowel psychische als fysieke zorg gaan. De zorgvrager kan zich in verschillende fasen van het zorgproces bevinden: het signaleren van een probleem, het zoeken naar informatie over zorgmogelijkheden en het aanvragen van de zorg. Deze route die de zorgvrager bewandeld, wordt in marketingtermen ook wel klantreis genoemd. Als zorgaanbieder is het belangrijk goed bereikbaar en online goed vindbaar te zijn om de zorgvrager vroegtijdig te bereiken. 

Wensen en behoeften van een zorgvrager

De uitdaging van passende zorg ligt in het feit dat de behoeften van zorgvragers sterk verschillen. Dit kan te maken hebben met de privésituatie, type zorg, financiën, afstand van de zorg en de psychische staat. Sommige zorgvragers hebben praktische ondersteuning nodig, zoals hulp bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of vervoer naar het ziekenhuis. Anderen hebben behoefte aan emotionele steun en therapie bijvoorbeeld bij het verwerken van een trauma. Het is belangrijk om de wensen en behoeften van de zorgvrager goed in kaart te brengen, zodat de juiste zorg wordt aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een zorgplan.

Daarnaast is het een uitdaging om zorgvragers te bereiken. Neem bijvoorbeeld slaapapneu; een aandoening waarbij je ’s nachts soms periodes stopt met ademhalen, waardoor je gebroken wakker wordt. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 100 mensen met deze aandoening kampt, terwijl lang niet iedereen ervoor behandeld wordt. Om deze doelgroep te bereiken is het slim om zorgmarketing in te zetten: bijvoorbeeld door artikels te schrijven over vermoeidheid en snurken, of te adverteren. Op die manier word je online vindbaar én bereikbaar voor de doelgroep.

Vergeet niet om regelmatig te checken of de aangeboden zorg nog aansluit bij de wensen en behoeften van de zorgvrager. Dit is iets wat veel zorgaanbieders vergeten. Investeer in het maximaliseren van de loyaliteit van cliënten. Niet alleen om je eigen zorgorganisatie gezond te houden, maar ook om de cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Waar let je op bij het communiceren met de zorgvrager?

Bij het communiceren met de zorgvrager is het belangrijk om een aantal punten in acht te nemen. Hierbij maken we onderscheid tussen de drie fases van de zorgvrager: het signaleren van een probleem, het zoeken naar informatie over zorgmogelijkheden en het aanvragen van de zorg

Fase 1: signaleren van het probleem

Bij het signaleren van het probleem, communiceert de zorgvrager meestal weinig. Toch kan het signaleren van een probleem bij de cliënt pas tot stand komen wanneer hij of zij er meer over gelezen of gezien heeft. Daarom kan het slim zijn om als zorgaanbieder content te publiceren over onderwerpen die in het voorstadium van de zorg liggen. Veel mensen stellen hun zorgvraag namelijk eerst via Google, voordat ze een specialist bellen.

Fase 2: zorgmogelijkheden

Bij het onderzoeken van zorgmogelijkheden komen zorgverleners om de hoek kijken. Echter ligt het initiatief vaak bij de zorgvrager. Zoals eerder vermeld zoeken zorgvragers vaak eerst zelf naar informatie en behandelplannen, voordat ze tot actie overgaan en zorg daadwerkelijk aanvragen. Om die reden is het belangrijk om je onlinepresentatie als zorgorganisatie goed te ordenen. Stel zo veel mogelijk in dienst van de zorgvrager en zorg dat ze zich gehoord voelen en je organisatie vertrouwen. Content marketing en reviews dragen daar bijvoorbeeld aan bij.

Fase 3: zorgaanvraag

In deze laatste fase komt menselijke communicatie kijken. Bij het communiceren met een zorgvrager is het belangrijk om het contact zo effectief mogelijk te laten verlopen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te laten zien dat je echt naar hem of haar luistert door de tijd te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door te herhalen wat de zorgvrager heeft gezegd of door te vragen. Daarbij is het belangrijk de zorgvrager de tijd te geven om na te denken en uit te spreken. Soms kom je daardoor tot nieuwe inzichten, waardoor wellicht een andere zorgvorm passender is.

Verder is het goed om duidelijk te zijn en vakjargon zo veel mogelijk vermijden. Tot slot is het essentieel om rekening te houden met de emotionele staat van de zorgvrager, omdat dit van invloed is op het keuzeproces om bepaalde zorg wel of niet aan te nemen.

Zorgmarketing helpt bij het bereiken van zorgvragers

Online marketing is in verschillende opzichten een slimme investering voor zorgorganisaties. Je verbetert je imago waardoor je sneller het vertrouwen van al bestaande cliënten en potentiële cliënten (zorgvragers) wint. Daarnaast helpt zorgmarketing om je zorgorganisatie online beter te positioneren. Dat leidt weer tot meer cliënten, sollicitanten of verkopen van je zorgproduct. Het laatste voordeel van zorgmarketing is dat het de communicatie met zorgvragers en patiënten verbetert. Dit draagt bij aan een betere patiënttevredenheid. Met andere woorden: zorgmarketing draagt bij aan een gezondere zorgorganisatie.

Benieuwd welke zorgorganisaties wij helpen? Bekijk onze werkpagina.